TECHNOLOGIE

DRT
Digital ray technology je moderná technológia modelovania povrchu šošovky. Berie do úvahy viac parametrov, ktoré významne ovplyvňujú kvalitu zón videnia v šošovkách. Je to infividuálna vzdialenosť na čítanie, binokulárne videnie a spôsob nosenia okuliraov danej osoby. Vďaka tejto technológii sa zóny progresie optimálne shodujú s prirodzeným pohybom očí a to pri zmene vzdiialenosti pozorovania z oblasti do diaĺky na blízko a naopak. 

ŠIRŠIE POLE VIDENIA

Umiestnenie progresie na vnútornej strane šošovky sa vyznačuje širšími zornými poľami v porovnaní s klasickou vonkajšou progresiou. Je to spôsobené tým, že zóna progresie v šošovkách je bližšie k oku o cca 3 mm. Pri tomto umiestnení progresie sú všetky zorné polia (diaľka, blízko a stredná vzdialenosť) širšie, čo znateľne ovplyvňuje komfort užívania týchto šošoviek.

Technológia DRT je založená na analýze každej šošovky s prihliadnutím k binokulárnemu videniu. DRT umožňuje užívateľovi výrazné videnie pri pohľade cez rôzne časti šošovky v rôznych smeroch.
Pokročilý systém merania pri projektovaní šošovky využíva tieto parametre:
• pupilárna dištancia
• dioptrie do diaľky a blízka
• výška zreníc
• inklinačný uhol
• uhol prehnutia rámu
• vrcholová vzdialenosť šošovky od oka – vertex

Mapy rozloženia dioptrií sú konštruované z údajov pre každé oko zvlášť a potom sa prepočítavajú na obe oči. Výpočet prednej vlnoplochy, čiže výpočet priebehu svetelného lúča cez šošovku v závislosti na polohe pozorovaného objektu, poskytuje užívateľovi progresívnych šošoviek kvalitné videnie ako do diaľky, tak aj do blízka. V tomto modernom výrobnom procese sú brané do úvahy všetky parametre užívateľa. Vďaka tomu vzniká unikátny povrch progresívnych šošoviek, presne na mieru potrieb užívateľa, s prihliadnutím k optimalizácii dioptrie a bočného skreslenia. Zlúčenie technológií DRT a vývojovej technológie FreeForm umožňuje optimalizovať povrch šošovky bod po bode. Výsledkom tohto výrobného procesu je vyrobenie progresívneho povrchu šošovky s dokonalou presnosťou a maximálne zindividualizovanej šošovky, ktorá poskytuje vynikajúce optické vlastnosti a najvyšší komfort videnia.


MEDZI VÝHODY POUŽITIA TECHNOLÓGIE DRT PATRÍ:

• variabilný inset
• ostré a pohodlné videnie v každom smere
• optimalizácia progresívneho povrchu šošovky s ohľadom na koreláciu medzi jedným a druhým okom – ostré binokulárne videnie
• veľmi široké pole videnia do diaľky, do blízka a na strednú vzdialenosť
• optimalizácia bočných aberácií
• eliminácia nežiaducich optických efektov pri vyšších dioptriách

LSA PRO

Lifestyle Advanced Pro- technológia, ktorá zohľadnuje životný štýl nositeľa okuliarov. Náš zrak pracuje inak pri chôdzi, pri sledovaní televízie alebo používaní smartphonu. Životný štýl užívateľa pomôže k výberu optimálnej zóny videnia v každej životnej situácii.

EFA

Eye Frame Adjust - technológia EFA zaistí precízny výber dĺžky kanálu progresie s ohľadom na parametre rámu okuliarov a vizuálnej potreby užívateľa. Dĺžka progresie je rozhodujúca pre pohodlné používanie progresívnych okuliarov. Mimo iné ovplyvňuje aj šírku zóny videnia. EFA je istotou pre optimálny výber dĺžky a šírky kanálu progresie.

FREE FORM TECHNOLOGY

Táto technológia je najlepšou a najpresnejšou metódou výroby okuliarových šošoviek. Vďaka nej je povrch šošvky presne modelovaný výkonným prístrojom bod po bode. Sú tak ovplyvnené optické parametre aj esetická stránka šošovky.

 

Copyright JAI KUDO 2010 - 2023